Onthullingen over de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.

pag. 3, 2007

het Lectorium Rosicrucianum, waar de hel hemel wordt genoemd.

,

Jezus zei: Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik geef ze eeuwig leven: zij zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. En verder zei hij: Ik ben de deur voor de schapen. Wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden. (Johannes 10)

Vanaf het moment waarop je Jezus Christus als je verlosser aanneemt, ontvang je eeuwig leven. Je hoeft niet, zoals in het rozenkruis wordt beweerd, steeds weer opnieuw te sterven en geboren  te worden. Je kunt het eeuwige leven in al zijn volheid ontvangen wanneer je de Here Jezus wilt aannemen als je redder. Je mag al je zonden aan hem belijden. Dan zal hij al je zonden van je afnemen en je als een liefhebbende en verzorgende herder in zijn armen nemen. God is liefde en in zijn liefde heeft hij zijn zoon gezonden om de mensheid te redden.

In het oude testament kun je lezen dat de zonden van het volk Israël jaarlijks op grote verzoendag beleden werden en dat ze van hun werden afgenomen. Deze zonden werden (symbolisch) op een bok gelegd, waarna de bok naar de woestijn werd gestuurd. De Here Jezus heeft, als lam van God, door zijn offer aan het kruis de zonden van de wereld op zich genomen. Op dat moment kwam er een verzoening tot stand tussen de Here God en de mensheid. 

Wanneer wij in de Here Jezus geloven en hem onze zonden belijden, dan wil hij ook onze zonden op zich nemen. Je mag je dan laten dopen en als herboren uit het watergraf opstaan. Wanneer je daarom bidt, zal de Here God je vervullen met zijn Heilige Geest en je een heel nieuw leven geven. Een leven vol liefde en vreugde, want dat zijn vruchten van de Geest van God.  Je mag je dan verzekerd weten van een plaats  in het koninkrijk der hemelen. Bovendien hoef je nooit meer alleen te zijn, want God is met je en je mag al je zorgen in je gebeden bij hem brengen. En wanneer je daarom vraagt, zal hij ze van je afnemen en als een goede herder zal hij je veilig verder leiden. 

  • Meer informatie:

Elly Sterk: Uit de school geklapt / Inwijdingsscholen; waar de hel hemel wordt genoemd.
Onthullingen van de geheimen achter de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.
moria.importantia.com 

In dit boek worden naast het rozenkruis ook de vrijmetselarij, de antroposofie, de theosofie en de rooms-katholieke kerk onder de loep genomen en in het licht van de Bijbel geplaatst. Ook worden alternatieve geneeswijzen in deze zin bekeken.

Meer informatie over het boek is te vinden onder de volgende links:
Uit de school geklapt
Moria Importantia